Lika naturligt som att blommor vissnar ner och dör, lika naturligt är det att vi människor en gång måste lämna det jordiska.
De vackra blommorna får ofta stå som symbol för livet, kretsloppet och de naturliga processerna.
Vi har, på Jimmis Handelsträdgård upp emot 100 begravningar per år, vi är flera stycken florister som hjälps åt för att nå upp till de krav Du sätter på oss.
Vi textar alla band själva vilket ger säker och trygg leverans även om man råkat beställa lite sent.

Sorgbuketter eller arrangemang
Vid jordfästning och urnsättning har vi dekorationer av flera slag. Till de vanligaste hör buketter och blomsterarrangemang.

Kransar
Familj, anhöriga, arbetskamrater, organisationer och vänner lägger ned en krans som en sista hälsning. Kransen är en symbol för evigheten och kan variera i såväl utseende som storlek. Många väljer att förse kransen med ett vackert band där man textat några sista ord.

Kistdekorationer
Kistdekorationen är en viktig del i arrangemanget. Den utgör ett stort blickfång och avgör vilket totalintryck man skall få av kyrkorummet. Målet är att ceremonin skall bevaras som ett generöst och ljust minne hos de anhöriga.

Övriga
Allt fler beställningar av sorgbinderi innefattar speciella arrangemang som anknyter till den bortgångne. Här kan du se några exempel.

Texten hämtad från Blommograms ”Blommor vid sorg och begravning”

Begravnings arrangemang

barnbegravningar

KISTDEKORATION

HJÄRTAN

kransar

Urndekorationer